آزمایشگاه هیدرولیک

آزمایشگاه آموزشی – تحقیقاتی با زیر بنای 137 متر مربع

تجهیزات موجود:

 • دو دستگاه تعیین مرکز فشار
 • دودستگاه اندازه گیری نیروی مومنتم جریان آب
 • یک دستگاه روزنه
 • دستگاه رم پمپ
 • دستگاه رینولدز
 • دستگاه ضربه قوچ
 • دستگاه اندازه گیری راندمان پمپ – توربین
 • تابلو تعیین افت اتصالات
 • فلوم آزمایشی روباز
 • دستگاه بررسی جریان گردابی
 • دستگاه تعیین نفوذپذیری خاک درسدها
 • دستگاه کاویتاسیون
 • دستگاه تعادل جسم شناور
 • 7 دستگاه میز هیدرولیکی

دراین آزمایشگاه آزمایش های مربوط به واحدهای عملی درس هیدرولیک انهار(کارشناسی)  ودرس های هیدرولیک (کارشناسی) – پمپ وپمپاژ(کارشناسی) – طراحی سازه های آبی (2) (کارشناسی) انجام می گردد.

سالیانه از دانشگاه های مختلف از جمله دانشگاه بیرجند، جهرم و داراب، دانشجویان برای انجام آزمایش هایی مربوط به سرفصل دروس هیدرولیک، مکانیک سیالات و پمپ ها از این آزمایشگاه بازدید می نمایند.

 کارشناس آزمایشگاه:مهندس پروانه ضیمران

آزمایشگاه فیزیک و مکانیک خاک

آزمایشگاه آموزشی – تحقیقاتی با سطح زیر بنای 130 متر مربع

پتانسیل آزمایشگاهی شامل

 • تعیین وزن مخصوص خاک در محل به روش مخروط ماسه ای
 • دانه بندی خاک با استفاده از الک
 • دانه بندی خاک با استفاده از روش هیدرومتری
 • تعیین فرم های پلاستیکی و شن و ماسه به روش ارزش ماسه ای
 • تعیین حدود اتربرگ در خاکها (تعیین حد روانی)
 • تعیین حدود اتر برگ در خاکها (تعیین حد خمیری)
 • آزمایش تراکم
 • تعیین وزن مخصوص نسبی و درصد جذب آب مصالح ریز دانه
 • آزمایش تک محوری

در این آزمایشگاه آزمایشهای واحد عملی دروس مکانیک خاک ، رابطه آب و خاک و گیاه ، دیمکاری و تکنولوژی خاک و بتن در مقطع کارشناسی و آزمایشهای پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری انجام می شود.

کارشناس آزمایشگاه:آقای محسن ثنایی 

آزمایشگاه آبیاری عمومی

آزمایشگاه آموزشی – تحقیقاتی با سطح زیر بنا 80 متر مربع

پتانسیل آزمایشگاهی

 • اندازه گیری میزان رطوبت و مکش خاک در حد ظرفیت زراعی(FC) و نقطه پژمردگی (PWP) ومنحنی مشخصه رطوبتی خاک
 • اندازه گیری رطوبت خاک به روش TDR
 • اندازه گیری ضریب نفوذ پذیری خاک با استوانه های مضاعف
 • اندازه گیری سرعت جریان پمپ با مولینه
 • امکانات انجام روش های مختلف آبیاری از جمله آبیاری بارانی، کرتی، قطره ای، سنترپیوت یا عقربه ای، قرقره ای، خطی و Wheel move
 • اندازه گیری راندمان پمپاژ
 • عصاره گیری خاک اشباع

در این آزمایشگاه آزمایش های واحد عملی درس آبیاری عمومی برای دانشجویان بخش آب و سایر بخش ها انجام می شود و همچنین دانشجویان مقطع ارشد و دکتری آزمایشهای خود را در این آزمایشگاه انجام می دهند.

 کارشناس آزمایشگاه:مهندس فرشید یونس پور

آزمایشگاه نقشه برداری

آزمایشگاه آموزشی – تحقیقاتی با سطح زیر بنا 80 متر مربع

پتانسیل آزمایشگاهی شامل

 • انجام کلیه عملیات نقشه برداری بر روی سطوح
 • بررسی و محاسبه نقشه های هوایی
 • همکاری با کلیه بخش های دانشکده جهت امور نقشه برداری

درس عملیات نقشه برداری برای دانشجویان بخش آب و سایر بخش ها ارائه می گردد.

 کارشناس آزمایشگاه: مهندس محمدهاشم نیری راد

آزمایشگاه زهکشی

آزمایشگاه آموزشی – تحقیقاتی با زیر بنای 80 متر مربع

پتانسیل آزمایشگاهی شامل

 • اندازه گیری ضریب آبگذری بار ثابت و افتان
 • اندازه گیری نیتروژن کل گیاه و خاک و آب
 • اندازه گیری رطوبت خاک به روش نوترون متر
 • اندازه گیری پتانسیل آب برگ

 

عملیات دروس اصول زهکشی و مهندسی زهکشی مقطع کارشناسی و درس زهکشی تکمیلی و فیزیک خاک کارشناس ارشد در این آزمایشگاه ارائه می گردد. دانشجویان ارشد و دکتری جهت انجام آزمایش های خود از این آزمایشگاه استفاده می نمایند.

 کارشناس آزمایشگاه:مهندس یونس پورو آقای رمضان جعفری

آزمایشگاه هواشناسی

آزمایشگاه آموزشی – تحقیقاتی با زیر بنای 60 متر مربع

پتانسیل آزمایشگاهی شامل

 • ارائه عملیات درس هواشناسی برای بخش و سایر بخش های دانشکده
 • اندازه گیری سطح برگ گیاه
 • اندازه گیری فتوسنتز گیاه

 کارشناس آزمایشگاه:مهندس سوسن اسفندیاری

آزمایشگاه هیدرولیک رسوب

آزمایشگاه تحقیقاتی با فضای سر پوشیده به مساحت 800 متر مربع و فضای باز به مساحت 4000 متر مربع

پتانسیل آزمایشگاهی شامل

 • مخزن آب اصلی آزمایشگاه به حجم 100 متر مکعب
 • مدل فیزیکی سر ریز های جانبی(طول 22 متر و عرض 2 متر و دبی 40 لیتر در ثانیه)
 • مدل فیزیکی حوضچه های گردابی ( طول کانال 10 متر، قطر حوضچه های حلزونی 1 متر و دبی 11 لیتر در ثانیه)
 • مدل فیزیکی سرریز جانبی جهت مطالعه تاثیر شیب بالا دست سر ریز بر روی ضریب تخلیه سر ریز به طول کانال 40 متر، عرض 70 سانتیمتر و عمق 45 سانتیمتر نوع بتنی با شیب های جانبی 5/0: 1 ،1:1 ، 5/1: 1 و 90 درجه
 • مدل فیزیکی دریچه های قطاعی( طول کانال 60 متر ،ارتفاع 1 متر و عرض 1 متر) با سه دریچه قطاعی

کارشناس آزمایشگاه: آقای محسن ثنایی و آقای امان زارع

آزمایشگاه صحرایی

آزمایشگاه صحرایی به مساحت 25000 متربع

پتانسیل آزمایشگاهی شامل

 • اندازه گیری دبی جریان با انواع سرریزها ، روزنه، پارشال فلوم
 • لایسیمتر های وزنی و غیر وزنی
 • انواع کانال با پوشش های مختلف از قبیل بتنی ، آجری، آسفالت، قلوه ای و سنگی هر کدام به طول 100 متربا مقطع ذوزنقه ای و مستطیلی
 • آزمایشگاه "هیدرولیک مجاری روبازدر زمینی به مساحت 170 متر مربع از دو کانال موازی (طول 14 متر، عرض 40 سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر)، یک ایستگاه پمپاژ آب به ظرفیت 50 لیتر در ثانیه و یک سایبان تشکیل شده است. تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه که شامل وسایل اندازه­گیری دبی، تراز سطح آب، سرعت جریان و ... می­باشد نیز تهیه و نصب شده است. این آزمایشگاه دارای قابلیت­های آموزشی و پژوهشی برای دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد بخش مهندسی آب می­باشد.

آزمایشگاه محیط زیست

آزمایشگاه تحقیقاتی که در آن به منظور تامین اهدافی مانند تعیین کیفیت آب آبیاری, پسابهای صنعتی وکشاورزی , استفاده مجدد از پساب ها وارزیابی اثرات کاربردکودهای شیمیایی ,سموم وسایر آلاینده های صنعتی وکشاورزی روی منابع آب وخاک, فعالیت های زیر صورت می گیرد:

 • اندازه گیری کاتیون ها وآنیون های نمونه های آب وخاک
 •  اندازه گیری فلزات سنگین درنمونه های آب , خاک وگیاه
 • اندازه گیری سموم کشاورزی درنمونه های آب وخاک
 •  آزمایش های میکربی مرتبط به آب ,فاضلاب وگیاه
 • تعیین اکسیژن محلول (DO) , نیازشیمیایی اکسیژن (COD) , نیاز بیولوژیکی اکسیژن (BOD) , هدایت الکتریکی (EC) واسیدیته (PH)

کارشناس آزمایشگاه: مهندس میترا پرویزی

 

ایستگاه خودکار هواشناسی

معرفی ایستگاه خودکار اگرو-اکولوژی بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی: این ایستگاه توسط کشور چین در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز راه اندازی گردیده است. ادوات نصب شده در ایستگاه شامل دستگاه ادی کوواریانس از شرکت  Licor و دستگاه خودکار از شرکت Visala می باشند که از معتبر ترین تولید کننده های ادوات هواشناسی در دنیا می باشند و پارامترهای هواشناسی متنوعی را اندازه گیری می کنند. پارامتر های معمول شدت و مقدار بارش- دما- رطوبت- فشار و همچنین پارامترهای تخصصی تر شامل تابش طول موج کوتاه و بلند ورودی و خروجی- شار بخار آب و شار دی اکسید کربن ازجمله موارد مورد اندازه گیری در این ایستگاه است که بصورت نیم ساعته ثبت می شود.

 

عنوان امکانات پژوهشی 1

 

توضیحات

عکس درصورت وجود

فیلم در صورت وجود

 

 

عنوان امکانات پژوهشی 2

 

توضیحات

عکس درصورت وجود

فیلم در صورت وجود