امکانات بخش گیاهپزشکی

بخش گیاه‌پزشکی دارای دو سالن میکروسکوپی جمعاً به گنجایش 35 نفر دانشجو، آزمایشگاه‌های مستقل قارچ‌شناسی، باکتری‌شناسی، نماتدشناسی، زیست‏ شناسی مولکولی، بیماری‌های گیاهی خاکزاد، سیستماتیک حشره‌شناسی، بیواکولوژی حشرات و کنه‌شناسی است که در آن‌ها تجهیزاتی اعم از انواع میکروسکوپ نوری، هودهای لامینار، ژرمیناتور، اسپکتروفوتومتر، الکتروفورز، ترموسیکلر، انواع سانتریفیوژ و مانند آن فراهم است. این بخش همچنین مجهز به دو گلخانه‌ی تحقیقاتی، اتاق کشت و اتاق رشد است. دانشجویان تحصیلات تکمیلی علاوه بر امکانات بخش به دستگاه‏ها و تجهیزات مرکز تحقیقات ویروس‌شناسی گیاهی نیز دسترسی دارند.

 

 

عنوان امکانات پژوهشی ۱

 

توضیحات

عکس درصورت وجود

فیلم در صورت وجود

 

 

عنوان امکانات پژوهشی ۲

 

توضیحات

عکس درصورت وجود

فیلم در صورت وجود