امکانات و دستگاه های موجود در بخش:

- گلخانه های دائمی 

– گلخانه با پوشش پلی اتیلن و پلاستیکی

- دستگاههای اندازه گیری عناصر و غیره

- سردخانه های نگهداری محصولات باغی

 

کلکسیون ارقام مختلف درختان میوه:

سیب، بادام، انگور، تمشک، گل محمدی

آزمایشگاهها:

  • آزمایشگاههای کروماتوگرافی - کشت بافت گیاهی – فیزیولوژی پس از برداشت – تنظیم کننده های رشد گیاهی -گلکاری- گیاهان دارویی- سبزی کاری- میوه های مناطق معتدله – میوه های گرمسیری.
  •