اهمیت و ضرورت

خاک به عنوان یکی از مهم ترین اجزاء تشکیل دهنده طبیعت و بستر رشد گیاهان است که توسط عوامل و فرایندهای مختلف طبیعی در طی زمان­های نسبتاً طولانی تشکیل می شود. هر خاک دارای ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی است که مجموعه این ویژگی ها به جلوه، شکوه و اسرار این جهان درونی افزوده و به تعبیر پیتر فارب (1959) "بسیاری از ابهامات زندگی بشر در رابطه با خاک است". آگاهی از این ویژگی ها برای بهره برداری و مدیریت صحیح این منبع خدادادی ضروری است تا راه را بر تخریب خاک و محیط زیست بسته و قدم اساسی و مهمی در حفظ و اصلاح شرایط حاصلخیزی خاک و افزایش میزان عملکرد کشاورزی ضمن توجه به توسعه پایدار برداشته شود.

مطالعه ویژگی های مختلف خاک از مطالعات پایه و بنیادی در بسیاری از علوم از جمله هیدرولوژی، هیدروژئولوژی، اقلیم شناسی، اکولوژی، استفاده های مهندسی از خاک، زراعت، باغبانی، محیط زیست و ... بوده و از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.

بخش علوم خاک در راستای نیل به اهداف   و اسناد بالادستی در مقاطع زیر اقدام به پذیرش دانشجو می نماید:

الف-کارشناسی:

سال تأسیس دوره:  1340

 طول دوره: 4 سال

رشته : علوم و مهندسی خاک

 

ب-کارشناسی ارشد:

سال تأسیس دوره: 1349         

طول دوره: 2 سال        

  1. رشته: مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک

با دو گرایش

الف) شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه

ب) بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

  1. رشته: مدیریت منابع خاک

با دو گرایش

 الف) فیزیک و حفاظت خاک

ب) منابع خاک و ارزیابی اراضی

 

ج- دکتری:

سال تأسیس دوره: 1376

  1. رشته: مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک

با دو گرایش

الف) شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه

ب) بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

 

  1. رشته مدیریت منابع خاک

با دو گرایش

الف) فیزیک و حفاظت خاک

ب) منابع خاک و ارزیابی اراضی