اهداف و چشم انداز بخش

اهداف مرکز شامل:

 • انجام پژوهش های کاربردی در زمینه مسائل مقابله با خشکسالی 
 • ترویج و آموزش یافته های پژوهش های انجام شده در زمینه خشکسالی 
 • کمک در تنظیم برنامه های توسعه ملی با رویکرد «سازگاری با اقلیم»
 • کمک به حل مسائل و تنگناهای کشور در زمینه کشاورزی، فنی- مهندسی، دامپزشکی و رشته های وابسته به آنها 
 • کمک به حل مسائل و مشکلات کشور در زمینه های اقتصادی و اجتماعی ناشی از خشکسالی 
 • همکاری با مراکز آموزش عالی، موسسات پژوهشی و سازمان های اجرایی در زمینه های فوق الذکر 
 • اتخاذ سیاست‏های راهبردی در مورد پژوهش و توسعه و توجه اساسی به پیگیری این مسئله به عنوان محوری بنیادی در توسعه کشور با عنایت به کارایی تحقیقات خشکسالی
 • آموزش دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی در زمینه تحولات علمی جدید و روش های نوین و ارتقای سطح تحقیقات دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی می­باشد.

برنامه­ های مرکز شامل موارد زیر می ­باشد:

 • مدیریت فضای سبز شهری در شرایط خشکسالی
 • معرفی گیاهان شور رست برای کاربرد آب شور در مزرعه
 • ادامه تحقیقات در زمینه آبیاری تکمیلی باغات دیم در شرایط خشکسالی
 • ادامه تحقیقات در زمینه استفاده از مدل­های گیاهی به منظور پیش­بینی عکس­العمل گیاهان به خشکسالی
 • ادامه تحقیقات در زمینه جمع­آوری آب باران و استفاده از روان­آب­ها به منظور مقابله با خشکسالی
 • ادامه تحقیقات بر روی کشت نشاء گیاهانی که تولید نشاء آن­ها به راحتی امکان­پذیر نمی­باشد (مانند چغندر قند) به منظور صرفه جویی در مصرف آب و مقابله با خشکسالی