دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 1,437 نتیجه
از 72
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
سنجش از دور تکمیلی 131141691 2 گروه مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست 1 سیدرشید فلاح شمسی هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 0900) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0900 الی 1100) (0000 - 0000)
روش های پیشرفته آماری 131141781 2 گروه مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست 1 امین شیروانی هفتگی - 3 (سه شنبه - 1300 الی 1500) (0000 - 0000)
ترکیبات زیست فعال در آبزیان 131171031 3 گروه مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست 1 صدیقه بابایی هفتگی - 3 (سه شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000)
زیست پالایی 131141731 2 گروه مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست 1 حسین صادقی هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000)
بوم شناسی حیات وحش تکمیلی 131141711 2 گروه مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست 1 رسول خسروی شرف آبادی هفتگی - 1 (یک شنبه - 1300 الی 1500) (0000 - 0000)
سیستم اطلاعات جغرافیایی 131141681 2 گروه مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست 1 مسعود مسعودی هفتگی - 2 (دو شنبه - 0730 الی 0930) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1100) (0000 - 0000)
مدیریت و بهسازی زیستگاه های تالابی 131141721 2 گروه مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست 1 آریا وزیرزاده هفتگی - 2 (دو شنبه - 1300 الی 1500) (0000 - 0000)
فیزیولوژی تولید مثل و رشد در آبزیان 131171021 3 گروه مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست 1 آریا وزیرزاده هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000)
تجارت محصولات کشاورزی 130634021 2 گروه اقتصاد کشاورزی 1 ذکریا فرج زاده هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) 1402/11/07 (0800 - 1000)
بازیافت پسماند 131141741 2 گروه مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست 1 سید فخرالدین افضلی هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000)
آبیاری قطره ای 130149291 2 گروه علوم و مهندسی آب 1 رضوان طالب نژاد هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1100) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1100) (0000 - 0000)
اصلاح و فناوری بذر گیاهان 130231112 3 گروه علوم باغبانی 1 محمد اعتمادی شلمزاری هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1300 الی 1500) 1402/11/07 (1030 - 1230)
اصول بازاریابی 130634031 3 گروه اقتصاد کشاورزی 1 زینب شکوهی هفتگی - 0 (شنبه - 1100 الی 1230) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1100 الی 1230) 1402/10/27 (1030 - 1230)
برنامه ریزی و مدیریت تولید و بهره برداری آبزیان 131171111 2 گروه مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست 1 محمود ناصری نامشخص (0000 - 0000)
پرورش تلیسه و گوساله 130833531 2 گروه علوم دامی 1 شهریار کارگر هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1300) 1402/10/24 (1300 - 1500)
تغذیه گاو شیری 130833521 2 گروه علوم دامی 1 شهریار کارگر هفتگی - 4 (چهار شنبه - 0800 الی 1000) 1402/10/26 (1300 - 1500)
رکوردگیری و نمونه برداری 130833541 2 گروه علوم دامی 1 محمد دادپسند نامشخص 1402/11/07 (1300 - 1500)
روش اجزاء محدود در هیدرولیک محاسباتی 130179291 3 گروه علوم و مهندسی آب 1 سیدمحمدعلی زمردیان هفتگی - 0 (شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1030 الی 1200) (0000 - 0000)
فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت 130231093 3 گروه علوم باغبانی 1 اصغر رمضانیان هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) | هفتگی - 0 (شنبه - 1500 الی 1700) | هفتگی - 1 (یک شنبه - 1300 الی 1500) 1402/11/04 (1030 - 1230)
گیاهان زینتی(2) 130233171 2 گروه علوم باغبانی 1 ابوالفضل جوکار هفتگی - 3 (سه شنبه - 1000 الی 1200) 1402/11/03 (0800 - 1000)
نمایش 1 - 20 از 1,437 نتیجه
از 72