تاریخچه بخش

 

بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی با همت زنده یاد دکتر بزرگ بحرانی در سال 1342 تاسیس گردید و در آن زمان با همکاری بخش خاکشناسی دانشجویان این بخش با عنوان " آب وخاک" فارغ التحصیل می شدند. بخش آبیاری در آغاز، فعالیت خود را در محلی کوچک استیجاری واقع در خیابان نادر شیراز که فاقد هرگونه آزمایشگاه، وسایل و تجهیزات بود تنها با یک استاد و یک مربی شروع نمود و در سال‌‌های بعد با استخدام اساتید جدید، کادر آموزشی بخش به چهار نفر افزایش یافت. درسال 1349 فعالیت جدید این بخش برای پذیرش دانشجو در دوره فوق لیسانس آغاز گردید و از سال 1375 اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع دکتری نمود. اکنون این بخش با نام "بخش مهندسی آب "‌با تعداد 15 نفر اعضای هیات علمی  و 10 نفر کارمند با توسعه آزمایشگاه‌های متعدد و امکانات وسیع به عنوان یکی از بخش‌های مطرح در کشور  مشغول به فعالیت می باشد.

 بخش مهندسی آب در مقطع کارشناسی رشته علوم و مهندسیآب و در مقطع کارشناسی ارشد در سه گرایش آبیاری و زهکشی، سازه های آبی و هواشناسی کشاورزی ودر مقطع دکتری در گرایش های آبیاری و زهکشی ،هواشناسی کشاورزی و سازه های آبی دانشجو می پذیرد. تعداد دانش آموختگان مقطع کارشناسی 1180 نفر، مقطع کارشناسی ارشد گرایش آبیاری زهکشی 330 نفر،گرایش سازه های آبی 100 نفر،گرایش هواشناسی کشاورزی 55 نفر و مقطع دکتری 35 نفر می باشند.