تاریخچه بخش علوم دامی

 

بخش علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز با راه‌اندازی رشته کارشناسی دامپروری در سال 1343 در دانشکده کشاورزی تاسیس شد. این بخش با بیش از 50 سال فعالیت مستمر آموزشی- پژوهشی از قدیمی‌ترین بخش‌های دانشکده کشاورزی می‌باشد و بسیاری از استادان به نام کشور در رشته علوم دامی از دانش‌آموختگان این بخش می‌باشند