با شروع فعالیت دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز از سال 1344 فعالیت های باغبانی نیز به صورت مشترک با رشته زراعت و تولیدات گیاهی شروع شد و از سال 1350 به صورت بخش مستقل علوم باغبانی ادامه فعالیت داد. بخش علوم باغبانی دانشگاه شیراز از سال 1350 با سابقه درخشان در بین گروه های علوم باغبانی دانشگاه های کشور مطرح بوده که این سابقه به خاطر توجه ویژه دانشگاه به پژوهش، وجود استادان و کارکنان مجرب و برگزاری دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا می باشد.

هم اکنون حدود 220 دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی مشغول به تحصیل می باشند.  دوره کارشناسی  با دو گرایش علوم و مهندسی باغبانی  و گرایش علوم و مهندسی فضای سبز  و دوره کارشناسی ارشد در گرایش های میوه کاری، گیاهان زینتی، سبزیکاری و گیاهان دارویی و در مقطع دکترا در گرایش فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی و گرایش اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی دانشجو پذیرفته می شود.

دانشجویان و دانش آموختگان این رشته در زمینه های کاشت، داشت، برداشت محصولات باغبانی، تولیدات گلخانه ای، احداث و نگهداری فضای سبز و گیاهان دارویی می توانند فعالیت داشته باشند. همچنین می توانند در سازمان جهاد کشاورزی، فضای سبز شهرداری ها و آزمایشگاه های وابسته مختلف و همچنین در فعالیتهای خصوصی باغداری، تولیدات گلخانه ای، طراحی، احداث و نگهداری فضای سبز  و پارک های علم و فناوری مشغول به کار شوند.  دانش آموختگان دوره های تکمیلی به عنوان مدرس مراکز دانشگاهی و پژوهشی می توانند فعالیت آموزشی – پژوهشی داشته باشند.

بخش علوم باغبانی با هدف تربیت نیروهای متخصص و کارآمد، تقویت تفکر کارآفرینی، تشویق و برنامه ریزی تولید محصولات باغبانی سالم، آموزش در جهت مدیریت تولیدات گلخانه ای، راه اندازی رشته مهندسی فضای سبز در مقاطع  کارشناسی ارشد و دکتری، گرایش سبزیکاری در مقطع دکتری و راه اندازی گروه پژوهشی گیاهان باغی دیم در تلاش است.