تاریخچه بخش

تاریخچه و معرفی اجمالی پژوهشکده

 

گروه پژوهشی  فرآوری آبزیان دانشگاه شیراز در اسفند ماه 1388 با کسب موافقت اصولی رسما افتتاح گردید و در خرداد 93 موافقت قطعی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری کسب نمود. هدف از ایجاد این مرکز انجام امور پژوهشی در زمینه فرآوری و بیوتکنولوژی آبزیان و همچنین معرفی تکنولوژی‌های نوین فرآوری ماهی و سایر آبزیان در ایران می باشد. در این مرکز بطور خاص برنامه های تحقیق و توسعه فرآوری های نوین در صنایع شیلات و نیز بسته بندی آبزیان و روش های کنترل کیفیت و همچنین آموزش به صاحبان صنایع در نظرگرفته شده است. همچنین استفاده از ضایعات صنعت شیلات و تولید محصولاتی با ارزش افزوده از طریق بیوتکنولوژی در دستور کار این مرکز است. مرکز پژوهشی فرآوری آبزیان با برخورداری از تجهیزات آزمایشگاهی مناسب و با بهره مندی از توان علمی و فنی متخصصین و کارشناسان صاحب نام دانشگاه شیراز و کشور خدمات علمی و فنی خود را ارائه می نماید.

 

 

عنوان 

 

توضیحات

عکس  و فیلم  درصورت وجود