جوایز و افتخارات

 

با توجه به سابقه ای که ویروس شناسی گیاهی به عنوان یک رشتۀ تخصصی گیاه پزشکی در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز داشت و با فراهم آوردن آزمایشگاه ها، گلخانه ها، تجهیزات و امکانات توسط وزارت خانه های علوم و جهاد کشاورزی، از سال 1381 مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی دانشکده کشاورزی شیراز به عنوان قطب علمی ویروس شناسی برگزیده شد و با تمهیدات ویژه ای که فراهم گردید تحولی در پژوهش های این رشته در ایران پدید آمد و درسال 1386 به عنوان قطب علمی برتر در ایران معرفی گردید.

 

ارتباطات داخلی

با توجه به اینکه مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی تنها مرکز در نوع خود در کشور می­باشد، همواره سعی نموده است که ارتباط وسیعی را با مراکز مختلف آموزشی، اجرایی و تحقیقاتی در سراسر کشور داشته باشد و حتی الامکان نیازهای مختلف این مراکز را از طریق ارائه یافته ­های تحقیقاتی به دستگاه­های اجرایی، پاسخگویی به سؤالات آموزشی و تحقیقاتی و همچنین در اختیار گذاردن برخی امکانات و مواد، پاسخ دهد. مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی تا کنون امکاناتی را در اختیار ویروس شناسان در دانشگاه های تهران، مشهد، تبریز، تربیت مدرس، گلستان، شهرکرد، شهید باهنر کرمان و  شهید چمران اهواز قرار داده است.این ارتباطات هم اکنون در حال توسعه و گسترش است.

 

ارتباطات بین­ المللی

در زمینه ارتباطات بین المللی، حضور دانشمندان و محققین خارجی از آلمان ، استرالیا، ایتالیا و برگزاری کارگاه آموزشی علمی-کاربردی با همکاری ایشان، بازدید و سخنرانی متخصصین و هیئت های علمی از کشورهای آلمان، فرانسه، ژاپن، استرالیا و ایتالیا بطور متعدد و مکرر از مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی از یک طرف و مشارکت و ارائه مقالات از طرف دانشجویان، محققین و اعضای هیأت علمی مرکز در مجلات، کتب خارجی، همایش ها و کنگره های خارجی از طرف دیگر. ارتباط غیررسمی با مراکز مختلف تحقیقاتی در سطح جهانی.

 

انتشارات مرکز

شامل انتشارات محققین مرکز اعم از کتاب، مقالات علمی- پژوهشی در مجلات داخلی و بین­المللی و کنگره ­های مختلف، از سال 1362 تاکنون چندین کتاب و نشریه فنی و صدها مقاله علمی-پژوهشی در نشریات داخلی و بین المللی و صدها مقاله ارائه شده به کنفرانس ها و کنگره ها توسط اعضای این مرکز انتشار یافته است.

افتخارات:

برگزیده  شدن دکتر کرامت‌اله ایزدپناه  به عنوان مقام نخست تحقیقات بنیادی شانزدهم  جشنواره خوارزمی  در سال ۱۳۸۱، استاد نمونه کشوری 1382، برگزیده شدن به عضویت اکادمی علوم جهان برای پیشرفت علم در کشورهای در حال توسعه TWAS در سال1383، انتخاب به عنوان چهره ماندگار در سال۱۳۸۳و کسب جایزه­ مرحوم علامه طباطبایی از  بنیاد ملی نخبگان در سال ۱۳۹۰، برگزیده شانزدهمین جشنواره جایزه افضلی پور دانشگاه کرمان 1401