افتخارات:

1- برگزیده  شدن دکتر کرامت‌اله ایزدپناه  به عنوان مقام نخست تحقیقات بنیادی شانزدهم  جشنواره خوارزمی  در سال 1381، انتخاب به عنوان چهره ماندگار در سال1383و کسب جایزه­ مرحوم علامه طباطبایی از  بنیاد ملی نخبگان در سال 1390

2- انتخاب دکتر ضیاء‌الدین بنی‌هاشمی به عنوان عضو فرهنگستان علوم کشاورزی ایران و کسب رتبه دوم        پژوهش های بنیادی در هفدهمین جشنواره بین المللی خوارزمی در سال1382 و کسب جایزه علامه طباطبایی در سال 1398

3- برگزیده شدن دکتر سید محسن تقوی به عنوان مدیر نمونه اجرایی دانشگاه شیراز در سال 1388،استاد نمونه دانشکده کشاورزی و پژوهشگر برتردانشگاه شیراز در سال 1401

4- برگزیده شدن دکتر رضا مستوفی‌زاده قلمفرسا به عنوان استاد نمونه آموزشی دانشگاه شیراز در سال­های 1391 و 1400 ومدرس منتخب کارگاه‌های دانش‌افزایی اعضای هیئت علمی استان فارس در سال 1393  

5-دکتر رضا مستوفی زاده قلمفرسا: کسب جایزه­ ی کتاب شایسته ­ی تقدیر در علوم خالص، سی و دومین دوره­ ی جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران 1393 (ترجمه زیست­ شناسی قارچها)، تقدیر­نامه بیستمین جشنواره انتخاب کتاب­های برتر دانشگاهی، دانشگاه تهران 1390 (ترجمه مبانی ژنتیک قارچ­ها) و جایزه کتاب سال، وزارت ارشاد، خراسان رضوی 1390 (ترجمه مبانی ژنتیک قارچ­ها)