مسعود نوشادی

مسعود نوشادی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 19 نتیجه
از 1
 
سید حمید احمدی

سید حمید احمدی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدرضا پیشوایی

محمدرضا پیشوایی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمود جوان (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین حمیدی فر

حسین حمیدی فر 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
شهره دیداری

شهره دیداری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

فاطمه رزاقی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدمحمدعلی زمردیان

سیدمحمدعلی زمردیان 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
شاهرخ زندپارسا

شاهرخ زندپارسا 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

علیرضا سپاسخواه (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امین شیروانی

امین شیروانی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رضوان طالب نژاد

رضوان طالب نژاد 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

علی اصغر قائمی (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

علی اکبر کامگارحقیقی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

علیرضا کشاورزی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فروغ گلکار

فروغ گلکار 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جهانشیر محمدزاده هابیلی

جهانشیر محمدزاده هابیلی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدجعفر ناظم السادات

محمدجعفر ناظم السادات 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مسعود نوشادی

مسعود نوشادی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
تورج هنر

تورج هنر 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 19 نتیجه
از 1

 

نام و نام خانوادگی: زهره عباسی

سمت: مسئول دفتر بخش

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8261

تلفن مستقیم: 07132286130

آدرس ایمیل:waterengineering.shirazu@gmail.com

نام و نام خانوادگی: پروانه ضیمران

سمت: کارشناس آزمایشگاه هیدرولیک

شرح وظایف:

تلفن داخلی: 8279

تلفن مستقیم:07136138279

آدرس ایمیل:pzaymaran@yahoo.com

نام و نام خانوادگی: سوسن اسفندیاری

سمت: کارشناس آزمایشگاه هوا و اقلیم شناسی

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8273

تلفن مستقیم: 07136138273

آدرس ایمیل:

نام و نام خانوادگی: میترا پرویزی

سمت: کارشناس آزمایشگاه محیط زیست

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8036

تلفن مستقیم: 07136138036

آدرس ایمیل:

نام و نام خانوادگی: فرشید یونس پور

سمت: کارشناس آزمایشگاه نقشه کشی

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8263

تلفن مستقیم: 07136138263

آدرس ایمیل:

نام و نام خانوادگی: محسن ثنایی

سمت: کارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8268

تلفن مستقیم: 07136138268

آدرس ایمیل:

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا افشار نادری

سمت: کارشناس آزمایشگاه زهکشی

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8247

تلفن مستقیم: 07136138247

آدرس ایمیل:

نام و نام خانوادگی: علیرضا تقی پور

سمت: نیرو خدماتی

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8039

تلفن مستقیم: 07136138039

 

نام و نام خانوادگی: امان زارع

سمت: تکنسین آزمایشگاه هیدرولیک رسوب

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8441

تلفن مستقیم:07136138441