پرسنل

تورج هنر

تورج هنر 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

علیرضا سپاسخواه (retired)

استاد
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
تورج هنر

تورج هنر 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

عزت اله کرمی (retired)

استاد
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش استاد به صورت موقت در دسترس نمی‌باشد.
شاهرخ زندپارسا

شاهرخ زندپارسا 

استاد
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

فاطمه رزاقی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سید حمید احمدی

سید حمید احمدی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رضوان طالب نژاد

رضوان طالب نژاد 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی: مهندس زهرا بهاری سعدی

سمت: کارشناس ارشد

تلفن داخلی: 8509

تلفن مستقیم: 07136138509

پست الکترونیک: zahra.bahari@saadi.shirazu.ac.ir

نام و نام خانوادگی: مهندس حسین سلیمانی

سمت: کارشناس

تلفن داخلی: 8098

تلفن مستقیم: 07136134911

پست الکترونیک: h.solemani63@yahoo.com

نام و نام خانوادگی: محمدعلی اسفندیاری

سمت: نیروی خدماتی