اکبر کارگربیده

اکبر کارگربیده 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 15 نتیجه
از 1
 
مریم آل عصفور

مریم آل عصفور 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علیرضا افشاریفر

علیرضا افشاریفر 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد علی اکرمی ابرقویی

محمد علی اکرمی ابرقویی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

کرامت اله ایزدپناه جهرمی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فائزه باقری

فائزه باقری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

ضیایالدین بنی هاشمی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدعلی اکبر بهجت نیا

سیدعلی اکبر بهجت نیا (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدمحسن تقوی

سیدمحسن تقوی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حبیب الله حمزه زرقانی

حبیب الله حمزه زرقانی (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمود عالیچی

محمود عالیچی (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رضا قادری

رضا قادری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
اکبر کارگربیده

اکبر کارگربیده 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رضا مستوفی زاده قلمفرسا

رضا مستوفی زاده قلمفرسا 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

مریم میر طالبی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
کامبیز مینایی

کامبیز مینایی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 15 نتیجه
از 1

نام و نام خانوادگی: مژگان امیدی

سمت: مسئول دفتر بخش

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8321

تلفن مستقیم: 0712286087

دورنگار:0712286087

نام و نام خانوادگی: آزاده داودی

سمت: کارشناس آموزش و آزمایشگاه

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8336

تلفن مستقیم: 

دورنگار: 

نام و نام خانوادگی: سارا محمدزاده فرد

سمت: کارشناس آزمایشگاه

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8330

تلفن مستقیم: 

دورنگار:

نام و نام خانوادگی: الهام شاهسونی

سمت: کارشناس آزمایشگاه

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8330

تلفن مستقیم: 

دورنگار: 

نام و نام خانوادگی: سید محمد سعادتی

سمت: کارشناس (امور مالی و تدارکات)

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8198

تلفن مستقیم: 

دورنگار:

نام و نام خانوادگی: امیر پاشافرد

سمت: تکنسین آزمایشگاه

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8325

تلفن مستقیم: 

دورنگار

نام و نام خانوادگی: علی اصغر پناهی

سمت: خدمات

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8462

تلفن مستقیم: 

دورنگار: 

نام و نام خانوادگی: مسلم اسفندیاری بیات

سمت: مسئول گلخانه

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8333

تلفن مستقیم: 

دورنگار: 

نام و نام خانوادگی: 

سمت: 

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 

تلفن مستقیم: 

دورنگار: