انجمن علمی تولید و ژنتیک گیاهی - استخراج DNA به روش CTAB

انجمن علمی تولید و ژنتیک گیاهی - استخراج DNA به روش CTAB


استخراج DNA به روش CTAB

آدرس کوتاه :

اخبار بخش ها

انجمن علمی علوم باغبانی و فضای سبز دانشگاه شیراز برگزار می کند
انجمن علمی علوم باغبانی و فضای سبز دانشگاه شیراز برگزار می کند
نجمن علمی علوم باغبانی و فضای سبز دانشگاه شیراز برگزار می کند: اولین کارگاه از سلسله کارگاه های پنجشنبه های گلخانه ای مدرس : مهندس معین سورانی ، مهندس مجتبی فرد با حضور افتخاری تولید کننده برجسته کشوری سرکار خانم *فاطمه ارمغانی* تاریخ و زمان...
4عضو هیأت‌علمی بخش علوم و مهندسی صنایع غذایی در شمار پژوهشگران پراستناد یک‌درصد برتر دنیا در سال2023
4عضو هیأت‌علمی بخش علوم و مهندسی صنایع غذایی در شمار پژوهشگران پراستناد یک‌درصد برتر دنیا در سال2023
موفقیت ارزشمند اساتید گرانقدر بخش علوم و مهندسی صنایع غذایی (آقایان دکتر محمد تقی گلمکانی، دکتر مهرداد نیاکوثری، دکتر محمد هادی اسکندری و دکتر سید محمد هاشم حسینی) را در کسب عنوان پژوهشگر پر استناد یک درصد برتر دنیا تبریک گفته و از پروردگار متعال...