بخش اقتصاد کشاورزی- تاریخچه

بخش اقتصاد کشاورزی- تاریخچه


تاریخچه بخش

اقتصاد کشاورزی یکی از شاخههای کاربردی دانش اقتصاد است که به شناسایی، توصیف و طبقه بندی مشکلات بخش کشاورزی در زمینهها و ابعاد مختلف از جمله ابر چالش محدودیت آب میپردازد و با بکارگیری تئوریها و نظریات اقتصادی و ابزارهای  مناسب پژوهش برآمده از دانش ریاضیات و آمار نظیر اقتصادسنجی و برنامهریزی ریاضی، راهکارها و پاسخهای مناسب را برای این مشکلات و چالشها پیشنهاد میکند.

قلمرو دانش اقتصاد کشاورزی به مراتب فراتر از تخصیص منابع به ویژه منابع کمیاب بین رشته فعالیتهای مختلف به منظور رسیدن به اهداف متفاوت و گاها ًمتضاد اقتصادی و محیط زیستی الگوی بهینه کشت و رشته فعالیتها، بازاریابی و بازارسازی محصولات زراعی، دامی و صنایع تبدیلی و زنجیره تولید غذای سالم، مکان یابی، ارزیابی و تحلیل مالی اقتصادی پروژههای کشاورزی، تأمین مالی و اعتباری خرد و کلان، بیمه و مدیریت جامع ریسک در کشاورزی، بررسی آسیب پذیری مناطق و واحدهای تولیدی نسبت به خشکسالی و تغییر اقلیم و کاوش برای یافتن استراتژیهای مناسب مقابله و تعدیل بلایای طبیعی و تغییر اقلیم است و با توجه به نقش مهم بخش کشاورزی با چگونگی مشارکت این بخش در فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، به ویژه توسعه روستایی، کاهش فقر و معیشت پایدار نیز سر و کار دارد.

گرایشات متعدد ایجاد شده در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری شامل: اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی، اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست، سیاست و توسعه کشاورزی، بازاریابی محصولات کشاورزی و مدیریت کسب و کار در کشاورزی و صنایع وابسته (MBA و DBA) بستر مناسبی را جهت ادامه تحصیل فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی این رشته و رشتههای مشابه فراهم ساخته است. در این راستا، بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز به عنوان آغازگر رشته اقتصاد کشاورزی در کشور، نقش کلیدی در تربیت نیروی انسانی کارآمد و خلاق در این زمینه داشته است. به گونهای که بسیاری از فارغالتحصیلان دکتری این بخش بعنوان اعضاء هیأت علمی در سایر دانشگاهها مشغول به انجام وظیفه هستند و یا دارای سمتهای اجرایی و پژوهشی در سطح وزارتخانه و سازمانهای علمی و پژوهشی کشور میباشند. امید است در آینده نیز با توجه به افزایش تعداد اعضاء هیأت علمی بخش، شاهد ایفاء نقش مؤثرتری از این بخش در حل چالشها و ابرچالشهای کشور در زمینههای مختلف کشاورزی، منابع آب و خاک و به طور کلی منابع طبیعی و محیط زیست (مدیریت تالابها و دریاچهها) و همچنین ایجاد شرکتهای دانش بنیان و بهبود فضای کسب و کار باشیم.

 

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار

برنامه حرکت سرویس های دانشکده از 24 تیرماه...
برنامه حرکت سرویس های دانشکده از 24 تیرماه...
برنامه حرکت سرویس های دانشکده از 24 تیرماه 1403 تا اطلاع ثانوی
انتصاب آقای دکتر سیدحسین کارپرورفرد...
انتصاب آقای دکتر سیدحسین کارپرورفرد...
به مدت دو سال به عنوان رئیس بخش مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
برگزاری کارگاه های سبک زندگی ویژه بانوان
برگزاری کارگاه های سبک زندگی ویژه بانوان
برگزاری کارگاه های سبک زندگی ویژه بانوان هیات علمی گرامی، کارمندان محترم و دانشجویان عزیز زمان: سه شنبه ها هر هفته هیات علمی و کارمندان ساعت 10 تا 12 مکان کلاس 3 بخش گیاهپزشکی (ساختمان 2) - روبروی پژوهشکده بیوتکنولوژی شروع کارگاه: 11 اردیبهشت...
*نتایج قرعه کشی بانک مهر*
*نتایج قرعه کشی بانک مهر*
فهرست اولویت بندی افراد فرم ضمانت نامه
جلد چهل و دو شماره یک مجله تحقیقات کشاورزی ایران
جلد چهل و دو شماره یک مجله تحقیقات کشاورزی ایران
جلد چهل و دوم شماره یکم مجله تحقیقات کشاورزی ایران بر روی وب سایت مجله قرار گرفت http://iar.shirazu.ac.ir