بخش تولید و ژنتیک گیاهی کارمندان

بخش تولید و ژنتیک گیاهی کارمندان


نام و نام خانوادگی: معصومه حسن لی

سمت: کارشناس آموزش - مسوول دفتر

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8239

تلفن مستقیم: 07132286134 و 07136138239

دورنگار: 07132286134

نام و نام خانوادگی: محمد رضا متقی

سمت: کارشناس آزمایشگاه

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8255

تلفن مستقیم: 07136138255 و 07132277708

دورنگار:  

نام و نام خانوادگی: محمود ایزدی

سمت: کارشناس آزمایشگاه

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8160

تلفن مستقیم: 07136138160 و 07132277708

دورنگار:  

نام و نام خانوادگی: اصغر گودرزی

سمت: کارشناس

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8141

تلفن مستقیم: 07136138141

دورنگار:  

نام و نام خانوادگی: محمد کاظمی

سمت: گلخانه

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8231

تلفن مستقیم: 07136138231

دورنگار:  

نام و نام خانوادگی: اله نظر شفیعی

سمت: خدماتی

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8237

تلفن مستقیم: 07136138237

دورنگار:  

 

 

 

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار

برنامه حرکت سرویس های دانشکده از 24 تیرماه...
برنامه حرکت سرویس های دانشکده از 24 تیرماه...
برنامه حرکت سرویس های دانشکده از 24 تیرماه 1403 تا اطلاع ثانوی
انتصاب آقای دکتر سیدحسین کارپرورفرد...
انتصاب آقای دکتر سیدحسین کارپرورفرد...
به مدت دو سال به عنوان رئیس بخش مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
برگزاری کارگاه های سبک زندگی ویژه بانوان
برگزاری کارگاه های سبک زندگی ویژه بانوان
برگزاری کارگاه های سبک زندگی ویژه بانوان هیات علمی گرامی، کارمندان محترم و دانشجویان عزیز زمان: سه شنبه ها هر هفته هیات علمی و کارمندان ساعت 10 تا 12 مکان کلاس 3 بخش گیاهپزشکی (ساختمان 2) - روبروی پژوهشکده بیوتکنولوژی شروع کارگاه: 11 اردیبهشت...
*نتایج قرعه کشی بانک مهر*
*نتایج قرعه کشی بانک مهر*
فهرست اولویت بندی افراد فرم ضمانت نامه
جلد چهل و دو شماره یک مجله تحقیقات کشاورزی ایران
جلد چهل و دو شماره یک مجله تحقیقات کشاورزی ایران
جلد چهل و دوم شماره یکم مجله تحقیقات کشاورزی ایران بر روی وب سایت مجله قرار گرفت http://iar.shirazu.ac.ir