بخش علوم و مهندسی باغبانی - کارمندان

بخش علوم و مهندسی باغبانی - کارمندان


نام و نام خانوادگی: مریم بنی اسدیان

سمت: مسئول دفتر بخش - کارشناس آموزش مقطع کارشناسی

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8280

تلفن مستقیم: 07136138280 و 0712286133

 

نام و نام خانوادگی: فاطمه اسفندیاری 

سمت: کارشناس آزمایشگاه - کارشناس پژوهشی 

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8282 و8294

تلفن مستقیم: 07136138282 و 07136138294

 

نام و نام خانوادگی:  زهرا عفیفی پور

سمت: کارشناس آزمایشگاه-کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8282

تلفن مستقیم: 07136138282

 

نام و نام خانوادگی:  پیام مختاری

سمت: کارشناس آزمایشگاه

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8286

تلفن مستقیم: 07136138286

 

 

نام و نام خانوادگی: علی اصغر صفرزاده

سمت: تکنسین گلخانه

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8287

تلفن مستقیم: 07136138287

 

نام و نام خانوادگی: اصغر نوری

سمت: تکنسین گلخانه

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8287

تلفن مستقیم: 07136138287

 

نام و نام خانوادگی: میثم صحرانورد

سمت: خدمات بخش

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8289

تلفن مستقیم: 07136138289

 

 

 

 

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار

برنامه حرکت سرویس های دانشکده از 24 تیرماه...
برنامه حرکت سرویس های دانشکده از 24 تیرماه...
برنامه حرکت سرویس های دانشکده از 24 تیرماه 1403 تا اطلاع ثانوی
انتصاب آقای دکتر سیدحسین کارپرورفرد...
انتصاب آقای دکتر سیدحسین کارپرورفرد...
به مدت دو سال به عنوان رئیس بخش مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
برگزاری کارگاه های سبک زندگی ویژه بانوان
برگزاری کارگاه های سبک زندگی ویژه بانوان
برگزاری کارگاه های سبک زندگی ویژه بانوان هیات علمی گرامی، کارمندان محترم و دانشجویان عزیز زمان: سه شنبه ها هر هفته هیات علمی و کارمندان ساعت 10 تا 12 مکان کلاس 3 بخش گیاهپزشکی (ساختمان 2) - روبروی پژوهشکده بیوتکنولوژی شروع کارگاه: 11 اردیبهشت...
*نتایج قرعه کشی بانک مهر*
*نتایج قرعه کشی بانک مهر*
فهرست اولویت بندی افراد فرم ضمانت نامه
جلد چهل و دو شماره یک مجله تحقیقات کشاورزی ایران
جلد چهل و دو شماره یک مجله تحقیقات کشاورزی ایران
جلد چهل و دوم شماره یکم مجله تحقیقات کشاورزی ایران بر روی وب سایت مجله قرار گرفت http://iar.shirazu.ac.ir