اطلاعات هواشناسی

دمای بیشینه هوا: 19+ سانتیگراد

دمای کمینه هوا: 2- سانتیگراد

دمای کمینه سطح زمین: 5 - سانتیگراد

آخرین بروز رسانی: 1402/09/08

آخرین میزان بارندگی: 19 میلیمتر

تاریخ آخرین بارندگی: 1402/08/30

جمع بارندگی سال زراعی: 26.5 میلیمتر

میانگین بارش بلند مدت: 370 میلیمتر

جمع بارندگی سال زراعی گذشته: 345 میلیمتر