اطلاعات هواشناسی

دمای بیشینه هوا: 37+ سانتیگراد

دمای کمینه هوا: 15.8+ سانتیگراد

دمای کمینه سطح زمین:12.5+ سانتیگراد

آخرین بروز رسانی: 1403/04/20

آخرین میزان بارندگی: 4 میلیمتر

تاریخ آخرین بارندگی: 1403/04/17

جمع بارندگی سال زراعی: 286 میلیمتر

میانگین بارش بلند مدت: 370 میلیمتر

جمع بارندگی سال زراعی گذشته: 345 میلیمتر