درسهای مقطع کارشناسی ارشدبیماری شناسی گیاهی وحشره شناسی کشاورزی

درسهای مقطع کارشناسی ارشدبیماری شناسی گیاهی وحشره شناسی کشاورزی


برنامه دروس مصوب دانشجویان مقطع کارشناسی ­ارشد بیماری­ شناسی گیاهی

 

رشته

گرایش

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

ترم ارائه

نوع درس

کارشناسی­ ارشد بیماری­ شناسی گیاهی

ندارد

قارچ­ شناسی تکمیلی

130541011

3

اول

تخصصی اجباری

اصول نماتدشناسی و نماتدهای انگل گیاهی

130541031

3

اول

تخصصی اجباری

روش­ها و وسایل تحقیق در بیماری­ شناسی گیاهی

130541101

3

اول

تخصصی اجباری

ویروس­ شناسی گیاهی

130541021

3

دوم

تخصصی اجباری

مدیریت مبارزه با بیماری­های گیاهی

130541041

3

دوم

تخصصی اجباری

پروکاریوت­های بیماری­زا در گیاهان

130541061

3

دوم

تخصصی اجباری

نماتدشناسی تکمیلی

130541071

3

دوم

تخصصی انتخابی

بیولوژی و اکولوژی عوامل بیماری­زای خاکزاد

130541111

3

دوم

تخصصی انتخابی

روش­های مولکولی در بیماری شناسی گیاهی

130541141

3

سوم

تخصصی انتخابی

سمینار 1

130541081

1

سوم

تخصصی اجباری

پایان­ نامه

130542101

6

چهارم

تخصصی اجباری

پایان­ نامه

130542111

0

پنجم به بعد

تخصصی اجباری

 

*******************************************************************************************************************

برنامه دروس مصوب دانشجویان مقطع کارشناسی ­ارشد حشره­ شناسی کشاورزی

 

رشته

گرایش

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

ترم ارائه

نوع درس

کارشناسی ارشد حشره ­شناسی کشاورزی

ندارد

مرفولوژی و فیزیولوژی حشرات

130542201

3

اول

تخصصی اجباری

سم شناسی تکمیلی

130542111

3

اول

تخصصی اجباری

روش های آماری و وسایل تحقیق در حشره شناسی کشاورزی

130542011

2

اول

تخصصی انتخابی

مدیریت مبارزه با آفات

130542041

2

اول

تخصصی اجباری

اکولوژی حشرات

130542031

3

دوم

تخصصی اجباری

کنترل بیولوژیک حشرات

130542051

2

دوم

تخصصی اجباری

رده بندی حشرات

130542071

3

دوم

تخصصی اجباری

کنه شناسی تکمیلی

130542101

3

دوم

تخصصی اجباری

پایان نامه

130542241

6

سوم

تخصصی اجباری

پایان نامه

130542251

0

چهارم به بعد

تخصصی اجباری

 

 

 

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار

برنامه حرکت سرویس های دانشکده از 24 تیرماه...
برنامه حرکت سرویس های دانشکده از 24 تیرماه...
برنامه حرکت سرویس های دانشکده از 24 تیرماه 1403 تا اطلاع ثانوی
انتصاب آقای دکتر سیدحسین کارپرورفرد...
انتصاب آقای دکتر سیدحسین کارپرورفرد...
به مدت دو سال به عنوان رئیس بخش مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
برگزاری کارگاه های سبک زندگی ویژه بانوان
برگزاری کارگاه های سبک زندگی ویژه بانوان
برگزاری کارگاه های سبک زندگی ویژه بانوان هیات علمی گرامی، کارمندان محترم و دانشجویان عزیز زمان: سه شنبه ها هر هفته هیات علمی و کارمندان ساعت 10 تا 12 مکان کلاس 3 بخش گیاهپزشکی (ساختمان 2) - روبروی پژوهشکده بیوتکنولوژی شروع کارگاه: 11 اردیبهشت...
*نتایج قرعه کشی بانک مهر*
*نتایج قرعه کشی بانک مهر*
فهرست اولویت بندی افراد فرم ضمانت نامه
جلد چهل و دو شماره یک مجله تحقیقات کشاورزی ایران
جلد چهل و دو شماره یک مجله تحقیقات کشاورزی ایران
جلد چهل و دوم شماره یکم مجله تحقیقات کشاورزی ایران بر روی وب سایت مجله قرار گرفت http://iar.shirazu.ac.ir