مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی - کارمندان

مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی - کارمندان


نام و نام خانوادگی: مهسا معقولی

سمت: کارشناس ازمایشگاه

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8110

تلفن مستقیم: 

دورنگار: 

نام و نام خانوادگی: هنگامه قطبی

سمت:کارشناس ازمایشگاه

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8110

تلفن مستقیم: 

دورنگار: 

نام و نام خانوادگی: حامد پوربخش

سمت: کارشناس ازمایشگاه

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8103

تلفن مستقیم: 

دورنگار: 

نام و نام خانوادگی: صادق ذوالفقارلو

سمت: تکنسین گلخانه

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8115

تلفن مستقیم: 

دورنگار: 

نام و نام خانوادگی: عبدالحمید رحیمی زنجیرانی

سمت: تکنسین گلخانه

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8114

تلفن مستقیم: 

دورنگار: 

نام و نام خانوادگی: صدرالدین بیاتی

سمت: خدمات

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8115

تلفن مستقیم: 

دورنگار: 

نام و نام خانوادگی: 

سمت: 

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 

تلفن مستقیم: 

دورنگار: 

 

 

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار

برنامه حرکت سرویس های دانشکده از 24 تیرماه...
برنامه حرکت سرویس های دانشکده از 24 تیرماه...
برنامه حرکت سرویس های دانشکده از 24 تیرماه 1403 تا اطلاع ثانوی
انتصاب آقای دکتر سیدحسین کارپرورفرد...
انتصاب آقای دکتر سیدحسین کارپرورفرد...
به مدت دو سال به عنوان رئیس بخش مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
برگزاری کارگاه های سبک زندگی ویژه بانوان
برگزاری کارگاه های سبک زندگی ویژه بانوان
برگزاری کارگاه های سبک زندگی ویژه بانوان هیات علمی گرامی، کارمندان محترم و دانشجویان عزیز زمان: سه شنبه ها هر هفته هیات علمی و کارمندان ساعت 10 تا 12 مکان کلاس 3 بخش گیاهپزشکی (ساختمان 2) - روبروی پژوهشکده بیوتکنولوژی شروع کارگاه: 11 اردیبهشت...
*نتایج قرعه کشی بانک مهر*
*نتایج قرعه کشی بانک مهر*
فهرست اولویت بندی افراد فرم ضمانت نامه
جلد چهل و دو شماره یک مجله تحقیقات کشاورزی ایران
جلد چهل و دو شماره یک مجله تحقیقات کشاورزی ایران
جلد چهل و دوم شماره یکم مجله تحقیقات کشاورزی ایران بر روی وب سایت مجله قرار گرفت http://iar.shirazu.ac.ir