معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی


 

نام و نام‌خانوادگی

تحصیلات

مرتبه علمی

پست الکترونیک

شماره تماس

دورنگار

دکتر هومن راضی

دکتری اصلاح نباتات – ژنتیک مولکولی

استادیار

razi@shirazu.ac.ir

071-32753393

 

 


مهمترین خبرها