نحوه تدوین پایان نامه / رساله

نحوه تدوین پایان نامه / رساله


 

 پایان نامه/رساله در قطع وزیری ( ابعاد 23.5 * 16.5 سانتیمتر)
دستورالعمل نگارش پایان نامه / رساله
شیوه نامه تهیه جلد و فایل نمونه (word) , (pdf)
فایل نمونه پایان نامه  (pdf)
فایل نمونه پایان نامه  (word)
فایل نمونه پایان نامه(latex)
فایل نمونه صفحه امضا انگلیسی (word) , (pdf)
فایل نمونه صفحه امضا فارسی (word) , (pdf)

 

نام دانشکده فایل خام جلد (jpg) فایل خام جلد فتوشاپ (psd)
دانشکده علوم الگوی خام الگوی خام
دانشکده های مهندسی الگوی خام الگوی خام
دانشکده های علوم انسانی الگوی خام الگوی خام
دانشکده کشاورزی الگوی خام الگوی خام
دانشکده دامپزشکی الگوی خام الگوی خام
دانشکده هنر و معماری الگوی خام الگوی خام

 

 

فایل نمونه پایان نامه به زبان عربی   (word)
فایل نمونه پایان نامه به زبان انگلیسی (word)

 

 


مهمترین خبرها