کارمندان بخش گیاه پزشکی

کارمندان بخش گیاه پزشکی


نام و نام خانوادگی: مژگان امیدی

سمت: مسئول دفتر بخش

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8321

تلفن مستقیم: 0712286087

دورنگار:0712286087

نام و نام خانوادگی: آزاده داودی

سمت: کارشناس آموزش و آزمایشگاه

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8336

تلفن مستقیم: 

دورنگار: 

نام و نام خانوادگی: سارا محمدزاده فرد

سمت: کارشناس آزمایشگاه

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8330

تلفن مستقیم: 

دورنگار:

نام و نام خانوادگی: الهام شاهسونی

سمت: کارشناس آزمایشگاه

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8330

تلفن مستقیم: 

دورنگار: 

نام و نام خانوادگی: سید محمد سعادتی

سمت: کارشناس (امور مالی و تدارکات)

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8198

تلفن مستقیم: 

دورنگار:

نام و نام خانوادگی: امیر پاشافرد

سمت: تکنسین آزمایشگاه

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8325

تلفن مستقیم: 

دورنگار

نام و نام خانوادگی: علی اصغر پناهی

سمت: خدمات

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8462

تلفن مستقیم: 

دورنگار: 

نام و نام خانوادگی: مسلم اسفندیاری بیات

سمت: مسئول گلخانه

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8333

تلفن مستقیم: 

دورنگار: 

نام و نام خانوادگی: 

سمت: 

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 

تلفن مستقیم: 

دورنگار: 

 

 
 

 

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار

برنامه حرکت سرویس های دانشکده از 24 تیرماه...
برنامه حرکت سرویس های دانشکده از 24 تیرماه...
برنامه حرکت سرویس های دانشکده از 24 تیرماه 1403 تا اطلاع ثانوی
انتصاب آقای دکتر سیدحسین کارپرورفرد...
انتصاب آقای دکتر سیدحسین کارپرورفرد...
به مدت دو سال به عنوان رئیس بخش مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
برگزاری کارگاه های سبک زندگی ویژه بانوان
برگزاری کارگاه های سبک زندگی ویژه بانوان
برگزاری کارگاه های سبک زندگی ویژه بانوان هیات علمی گرامی، کارمندان محترم و دانشجویان عزیز زمان: سه شنبه ها هر هفته هیات علمی و کارمندان ساعت 10 تا 12 مکان کلاس 3 بخش گیاهپزشکی (ساختمان 2) - روبروی پژوهشکده بیوتکنولوژی شروع کارگاه: 11 اردیبهشت...
*نتایج قرعه کشی بانک مهر*
*نتایج قرعه کشی بانک مهر*
فهرست اولویت بندی افراد فرم ضمانت نامه
جلد چهل و دو شماره یک مجله تحقیقات کشاورزی ایران
جلد چهل و دو شماره یک مجله تحقیقات کشاورزی ایران
جلد چهل و دوم شماره یکم مجله تحقیقات کشاورزی ایران بر روی وب سایت مجله قرار گرفت http://iar.shirazu.ac.ir