اطلاعات هواشناسی

دمای بیشینه هوا: 38+ سانتیگراد

دمای کمینه هوا: 14.8+ سانتیگراد

دمای کمینه سطح زمین:11.5+ سانتیگراد

آخرین بروز رسانی: 1403/05/01

آخرین میزان بارندگی: 4 میلیمتر

تاریخ آخرین بارندگی: 1403/04/17

جمع بارندگی سال زراعی: 286 میلیمتر

میانگین بارش بلند مدت: 370 میلیمتر

جمع بارندگی سال زراعی گذشته: 345 میلیمتر