4عضو هیأت‌علمی بخش علوم و مهندسی صنایع غذایی در شمار پژوهشگران پراستناد یک‌درصد برتر دنیا در سال2023

4عضو هیأت‌علمی بخش علوم و مهندسی صنایع غذایی در شمار پژوهشگران پراستناد یک‌درصد برتر دنیا در سال2023


موفقیت ارزشمند اساتید گرانقدر بخش علوم و مهندسی صنایع غذایی (آقایان دکتر محمد تقی گلمکانی، دکتر مهرداد نیاکوثری، دکتر محمد هادی اسکندری و دکتر سید محمد هاشم حسینی) را در کسب عنوان پژوهشگر پر استناد یک درصد برتر دنیا تبریک گفته و از پروردگار متعال برای ایشان درخشش و موفقیت روزافزون آرزومندیم.

 

اساتید، کارکنان و دانشجویان بخش علوم و مهندسی صنایع غذایی

آدرس کوتاه :

اخبار بخش ها

کارگاه آشنایی با قوانین حفاظت از خاک
کارگاه آشنایی با قوانین حفاظت از خاک
انجمن علمی علوم و مهندسی خاک دانشگاه شیراز با همکاری اداره کل محیط زیست استان فارس برگزار می کند. عنوان کارگاه: *آشنایی با قوانین حفاظت از خاک* (مورد استفاده جهت آشنایی دانشجویان، محققان، تولید کنندگان سم و کود، کشاورزان، باغداران، تولید کنندگان حوزه...
انجمن علمی علوم باغبانی و فضای سبز دانشگاه شیراز برگزار می کند
انجمن علمی علوم باغبانی و فضای سبز دانشگاه شیراز برگزار می کند
نجمن علمی علوم باغبانی و فضای سبز دانشگاه شیراز برگزار می کند: اولین کارگاه از سلسله کارگاه های پنجشنبه های گلخانه ای مدرس : مهندس معین سورانی ، مهندس مجتبی فرد با حضور افتخاری تولید کننده برجسته کشوری سرکار خانم *فاطمه ارمغانی* تاریخ و زمان...
4عضو هیأت‌علمی بخش علوم و مهندسی صنایع غذایی در شمار پژوهشگران پراستناد یک‌درصد برتر دنیا در سال2023
4عضو هیأت‌علمی بخش علوم و مهندسی صنایع غذایی در شمار پژوهشگران پراستناد یک‌درصد برتر دنیا در سال2023
موفقیت ارزشمند اساتید گرانقدر بخش علوم و مهندسی صنایع غذایی (آقایان دکتر محمد تقی گلمکانی، دکتر مهرداد نیاکوثری، دکتر محمد هادی اسکندری و دکتر سید محمد هاشم حسینی) را در کسب عنوان پژوهشگر پر استناد یک درصد برتر دنیا تبریک گفته و از پروردگار متعال...