زینب شکوهی

زینب شکوهی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
 
change-logo

عبدالکریم اسماعیلی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد بخشوده

محمد بخشوده (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
منصور زیبایی

منصور زیبایی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
زینب شکوهی

زینب شکوهی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
آذر شیخ زین الدین

آذر شیخ زین الدین 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد حسن طرازکار

محمد حسن طرازکار 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فاطمه فتحی

فاطمه فتحی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ذکریا فرج زاده

ذکریا فرج زاده 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فاطمه نصرنیا

فاطمه نصرنیا 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 9 نتیجه
از 1

نام و نام خانوادگی: امیر تهور

سمت: کارشناس پژوهش

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8319

تلفن مستقیم: 07136138319

دورنگار:

نام و نام خانوادگی: محبوبه رضایی

سمت: کارشناس آموزش

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8314

تلفن مستقیم: 07132286082

دورنگار: 07132286082

نام و نام خانوادگی: اکبر جاویدی آزاد

سمت:

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8347

تلفن مستقیم: 07136138347

دورنگار: