اخبار، اطلاعیه و رویدادهای بخش

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری در رشته بیوتکنولوژی کشاورزی با عنوان فعالیت ضد‏آمیلازی و ضد‏لیپازی اسانس گونه های مختلف مرزه بارگذاری شده در ژلاتین دوشنبه 1403/5/1 ساعت 10–8

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری در رشته بیوتکنولوژی کشاورزی   با عنوان: فعالیت ضد‏آمیلازی و ضد‏لیپازی اسانس گونه های مختلف مرزه...یک‌شنبه، ۳۱ تیر ۱۴۰۳

جلسه سمینار کارشناسی ارشد در رشته بیوتکنولوژی کشاورزی با عنوان: Coffee biotechnology سه شنبه 3 / 11 / 1402

عنوان: بیوتکنولوژی قهوه (Coffee biotechnology) به کوشش: غزاله میرزایی استاد راهنما: دکتر علی نیازی تاریخ: سه شنبه...یک‌شنبه، ۱ بهمن ۱۴۰۲

وبینار پژوهشی پژوهشکده بیوتکنولوژی: Nano-antibody Discovery by phage display technique

وبینار پژوهشی:  Nano-antibody Discovery by phage display technique  امیر محمد رحیمی دانشجوی .Ph.D بیوتکنولوژی پزشکی  دانشگاه...یک‌شنبه، ۲۴ دی ۱۴۰۲