اخبار بخش ها

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

انجمن علمی علوم خاک برگزار می کند: اولین نمایشگاه تخصصی دستاوردهای علمی، فرهنگی، هنری، و ورزشی دانشجویان بخش علوم خاک

انجمن علمی علوم خاک برگزار می کند: اولین نمایشگاه تخصصی دستاوردهای علمی، فرهنگی، هنری، و ورزشی دانشجویان بخش علوم خاک


انجمن علمی بخش علوم خاک دانشگاه شیراز برگزار می کند:

 اولین نمایشگاه تخصصی دستاوردهای علمی، فرهنگی، هنری، و ورزشی دانشجویان بخش علوم خاک

 

 زمان:  ۲۷ خردادماه ۱۴۰۳، ساعت ۸ تا ۱۴.۳۰

 مکان: دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، ساختمان مدیریت دانشکده

 

دانشجویان و دانش آموختگان بخش علوم خاک می توانند کپی لوح تقدیرها، تندیس ها، آثار هنری، نقاشی،صنایع دستی آثار علمی و ... را تا شنبه به بخش علوم خاک تحویل دهند.