اخبار بخش ها

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری آقای مهندس عوض پور بخش مهندسی آب

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری آقای مهندس عوض پور بخش مهندسی آب


جلسه دفاع از پایان نامه دکتری آقای مهندس عوض پور در تاریخ دوشنبه  11 تیر ماه 1403 ساعت 9:30 صبح در کلاس شماره 1 بخش مهندسی آب برگزار می گردد.

ضمنا حضوردرجلسه مجازی از طریق لینک زیر امکان پذیر می باشد.

https://vroom.shirazu.ac.ir/noshadi

ورود برای عموم آزاد می باشد.