اخبار بخش ها

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

سمینار ربع قرن تحقیقات مدیریت آب آبیاری گیاه زعفران در دانشگاه شیراز در مرکز مطالعات خشکسالی برگزار شد

سمینار ربع قرن تحقیقات مدیریت آب آبیاری گیاه زعفران در دانشگاه شیراز در مرکز مطالعات خشکسالی برگزار شد


سمینار ربع قرن تحقیقات مدیریت آب آبیاری گیاه زعفران در دانشگاه شیراز 

با سخنرانی دکتر علیرضا سپاسخواه، دکتر فاطمه رزاقی، دکتر علی اکبر عزیزی زهان، دکتر نجمه یرمی، دکتر مریم دسترنج، دکتر محمدرسول عباسی، مهندس زهرا بهاری سعدی و مهندس محمدهادی رزم آوران در تاریخ چهارشنبه 23 خرداد ماه 1403 ساعت ۸ الی ۱۲ به صورت حضوری در سالن اجتماعات مرکز مطالعات خشکسالی و مجازی در اتاق مجازی بخش مهندسی آب برگزار گردید.

چکیده سخنرانی های ارائه شده در سمینار را از اینجا دریافت کنید.

لینک دسترسی به محتوای مجازی:

https://vroom.shirazu.ac.ir/pzp3sjhudl52/