اخبار بخش ها

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

4عضو هیأت‌علمی بخش علوم و مهندسی صنایع غذایی در شمار پژوهشگران پراستناد یک‌درصد برتر دنیا در سال2023

4عضو هیأت‌علمی بخش علوم و مهندسی صنایع غذایی در شمار پژوهشگران پراستناد یک‌درصد برتر دنیا در سال2023


موفقیت ارزشمند اساتید گرانقدر بخش علوم و مهندسی صنایع غذایی (آقایان دکتر محمد تقی گلمکانی، دکتر مهرداد نیاکوثری، دکتر محمد هادی اسکندری و دکتر سید محمد هاشم حسینی) را در کسب عنوان پژوهشگر پر استناد یک درصد برتر دنیا تبریک گفته و از پروردگار متعال برای ایشان درخشش و موفقیت روزافزون آرزومندیم.

 

اساتید، کارکنان و دانشجویان بخش علوم و مهندسی صنایع غذایی