تماس با ما

نشانی : شیراز – کیلومتر 12 جاده شیراز-اصفهان – منطقه باجگاه – دانشکده کشاورزی

 

 

تلفن : 32276906

دورنگار : 32276907